Merknader til Reguleringsplana

februar 26, 2010 Forslag til revidering av reguleringsplan for Grødalen vart lagt ut på høring i høst med høringsfrist medio desember 2010. Sunndal Kommune Postboks 94, 6601 Sunndalsøra Sunndalsøra...

Petter KindsbekkenWritten by:

februar 26, 2010

Årsmøte/Medlemsmøte 4. mars 2010

februar 26, 2010 Referat fra Årsmøte/Medlemsmøte torsdag 4. mars 2010 i Sunndal Kulturhus. ÅRSMØTEREFERAT GRØDALEN HYTTEEIERFORENING TORSDAG, 04.03.2010 Frammøtte: 52 personer – flere...

Petter KindsbekkenWritten by:

februar 26, 2010

ÅRSMØTE 2010

februar 2, 2010 Årsmøte og medlemsmøte  i Grødalen Hytteeierforening www.grodalen.no torsdag, 4. mars kl. 19.00 i Sunndal Kulturhus, Støgu Årsmøte Vanlige årsmøtesaker og orienteringer Saker...

Petter KindsbekkenWritten by:

februar 2, 2010

Regnskap for 2009 fra Bomveikomiteen

juni 2, 2009 Revidert regnskap for 2009 fra Bomveikomiteen vart lagt fram, og godkjent på årsmøte den 04.03.2010. Bomveikomiteen – Grødalen Hytteeierforening 2009 RESULTATREGNSKAP...

Petter KindsbekkenWritten by:

juni 2, 2009

Regnskapet for 2009 for Grødalen Hytteeierlag

februar 26, 2009 Revidert regnskapet for Hytteeierlaget vart lagt fram, og godkjent av årsmøtet den 04.03.2010 GRØDALEN HYTTEEIERFORENING – ÅRSREGNSKAP 2009 DRIFTSREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER...

Petter KindsbekkenWritten by:

februar 26, 2009