Utsatt årsmøte i 2021

februar 21, 2021

For medlemmer Nyttig Info

Styret besluttet på møte i februar å avvente årsmøtet i 2021 av hensyn til smittevernregler for Covid-19. Styret ønsker et årsmøte med bred deltagelse, samt gjennomføre et medlemsmøte i etterkant med gode diskusjoner og innspill på videre arbeid. Tidspunkt for årsmøtet kommer opp til ny behandling på styremøtet i mars.