Innkalling til Årsmøte 2021

mars 27, 2021

For medlemmer

Årsmøte for Grødalen Hytteeierlag gjennomføres onsdag 21.04.2021 klokken 18:00 som et digitalt møte. Påmelding gjøres ved å sende e-post til ol-bruse@online.no.

Til behandling foreligger:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  • Årsmelding 2020
  • Årsregnskap 2020
  • Budsjett 2021
  • Innkomne forslag
  • Valg, valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

Klikk på overskriften for fullstendig innkalling.