Styret i Grødalen hytteeierlag

John Olav Fagerlie

Leder

Mobil: 971 09 104
Epost: john.olav.fagerlie@hydro.com

Ole Bruseth

Nestleder

Mobil: 992 47 696
Epost: ole.bruseth@sunndal.kommune.no

Mona Johansen Sætervik

Kasserer

Mobil: 416 59 465
Epost: mona.johansen.satervik@hydro.com

Geir Myklebust

Sekretær

Mobil: 900 96 460
Epost: geir@bredesen-as.no

Arnt Johan Østrem

Styremedlem

Mobil: 976 72 179
Epost: arnt.ostrem@sunndal.kommune.no

Endre Klingøy

Varamedlem

Mobil: 918 70 531
E-post: endre.klingøy@hydro.com

Grete Erlien

Varamedlem

Mobil: 900 22 595
Epost: grete.erlien@hotmail.com