Styret i Grødalen hytteeierlag

Leif Kåre Gustavsen

Leder

Mobil: 481 45 992
Epost: leif.kare.gustavsen@hydro.com

Ole Bruseth

Nestleder

Mobil: 992 47 696
Epost: ole.bruseth@sunndal.kommune.no

Mona Johansen Sætervik

Kasserer

Mobil: 416 59 465
Epost: mona.johansen.satervik@hydro.com

Geir Myklebust

Sekretær

Mobil: 900 96 460
Epost: geir@bredesen-as.no

Jan Birger Ellevseth

Styremedlem

Mobil: 906 95 989
Epost: jan.birger.ellevseth@hydro.com

Endre Klingøy

Varamedlem

Mobil: 918 70 531
E-post: endre.klingøy@hydro.com

Grete Erlien

Varamedlem

Mobil: 900 22 595
Epost: grete.erlien@hotmail.com