Årsmøte 14.2.2013

februar 15, 2013

For medlemmer

Diverse årsmøtedokumenter

Følgende dokumenter er lagt ut nedenfor:

  • Årsmøteprotokoll
  • Oppmøteliste
  • Reglement for hytteeierlaget
  • Årsmelding
  • Revidert regnskap for for hytteeierlaget
  • Revidert regnskap for bomkomiteen
  • Styrets saksframlegg om gapahuker
  • Styrets saksframlegg om ny vinterløype
  • Oppsummering medlemsmøte i etterkant av årsmøtet 14.1.2013

Peder Magne Solheim