ÅRSMØTE 2010

februar 2, 2010

For medlemmer

Årsmøte og medlemsmøte 

i Grødalen Hytteeierforening

www.grodalen.no

torsdag, 4. mars kl. 19.00 i Sunndal Kulturhus, Støgu

Årsmøte

Vanlige årsmøtesaker og orienteringer

Saker som ønskes lagt fram til årsmøtet må være styret i hende før 18.2.2010.

Medlemsmøte

Saker til drøfting:

  • Status og framdrift i reguleringsplana.
  • Strømprosjektet, TV, radio og internett. Orientering.
  • Løypepreparering – tråkkemaskin.
  • Ny hjemmeside blir presentert

Styret