Årsmøte 2022

februar 15, 2022

For medlemmer

Det innkalles herved til årsmøte i Grødalen Hytteeierlag i Velferdshuset Hydro Sunndal den 9. mars 2022 klokken 18:00. Møtet vil også bli tilgjengelig digitalt på teams.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Årsmelding 2021
  4. Årsregnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

For styret i Grødalen Hytteeierlag

Leif Kåre Gustavsen                                                               Geir Myklebust

Leder                                                                         Sekretær

Det blir medlemsmøte i forlengelsen av årsmøtet, aktuelle saker vil bli gjennomgått. Her legges det også opp til god tid til spørsmål og diskusjoner.