ÅRSMØTE FOR 2010

mars 3, 2010

For medlemmer

Årsmøte for 2010 vart holdt i Sunndal Kulturhus tirsdag den 15.3.2011.
Her kommer årsmelding og møtereferat.

Vi gjør oppmerksom på at vedleggene har lagt seg helt nederst på siden.

Frammøtte: 59 personer – noen med to familierepresentanter.

Leder ønsket velkommen og redegjorde for innkallingen til årsmøtet:

Annonsert i Aura Avis og Driva, samt e-poster til alle medlemmer med e-postadresser og brev til utenbygdsboende medlemmer uten e-postadresser.

Innkallingen godkjent.

Møteleder: Peder Hagen

Sekretær: Aud Lundli

Protokollsign.: Sveinung Hjetland og Gunnar L. Furu

Årsmeldingen vart lest av møteleder (vedlegg)

Enstemmig godkjent.

Revidert årsregnskap vart gjennomgått av Atle Kåre Adolfsen, og enstemmig godkjent.

Årsresultat: Underskudd Kr. 19.003,55

Revidert årsregnskap for bomveikomiteen vart gjennomgått av Gjertrud Brun, og enstemmig godkjent.

Årsresultat: Overskudd Kr. 19.406,06

Valg:

De som ikke ønsker gjenvalg er blitt erstattet med nye.

Valgkomiteens innstilling vart lagt fram av møteleder Gerd Vollan Elshaug, (vedlegg)

Enstemmig godkjent.

Ingen innkomne forslag fra medlemmene eller styret.

Kontingenten – Kr. 250,00 står videre.

Årsmøtet avsluttet kl. 19.30 med kaffe og servering før medlemsmøtet startet.

Grøa, den 16.3.2011

Aud Lundli

Protokollsignaturer:         Sveinung Hjetland                              Gunnar L. Furu

Signert årsmøtereferat ligger i egen perm