Årsmøtet 2021

mars 27, 2021

Nyttig Info

Årsmøtet 2021 gjennomføres onsdag 21.04.2021 klokken 18:00 som et digitalt møte. Påmelding gjøres til ol-bruse@online.no. Fullstendig innkalling med sakspapirer finner du på medlemsiden.