Forslag til ny reguleringsplan

desember 27, 2010

For medlemmer

Styret har fått tilsendt de siste endringene som er gjort med reguleringsplana for Grødalen.

Som det går fram er en god del hyttetomter tatt vekk pga rasfare/reinstrekk. Alt dette går fram i de ulike vedleggene. Likeså vil det bli konkretisert hvilke områder som er problematisk for utvidelse til 100 m2.

Styret har som mål å gå gjennom forslaget på styremøte den 06. februar, og tar gjerne imot innspill fra medlemmene før styremøtet.

Grøa, den 27.12.2010

Aud Lundli