Jakt og fiske

februar 24, 2020

Nyttig Info

FISKEREGLER 

 1. Fiske er tillatt hele året
 2. Løysing av fiskekort gjev rett til fiske med stang, handsnøre og oter.
 3. I tillegg kan det fiskast med garn i Dalavatnet i Nedre Grødal mot løysing av sesongkort for dette/alle områder. I vatna i dalbotnen i Øvre Grødal er fiske med garn tillatt etter 1. august mot løysing av garnkort. (Inntil 4 garn/kort)
 4. Alle garn skal merkes med eierens navn eller initialer.
 5. Fiske i samsvar med punkt 2 er gratis for personer under 16 år.
 6. I tillegg gjeld generelle regler i lov om lakse- og innlandsfiske av 1.juli 2003.
 7. Fiske med levende agn er forbudt!


JAKTTIDER SMÅVILTJAKT
 

Jakttid i snaufjellet:            10.09. – 23.12.

Jakttid under tregrensa:       01.10. – 23.12.


Storfugl og orrfugl er fredet. Jakt med hund er ikke tillatt.

Korttyper og priserFiskeJakt
Døgnkort (1 døgn)Kr  75,-
2-døgnskort (2 påfølgende dager)Kr 200,-
UkekortKr 200,- 
Sesongkort 1 områdeKr 300,-Kr 400,-
Sesongkkort alle områderKr 400,-Kr 700,-
Garnkort Øvre Grødal (4 garn)Kr 200,- 

OMRÅDER:

 1. Trollheimen
 2. Svarthaugen
 3. Geitådalen
 4. Grøvudalen
 5. Grødalen

KORTSALGSSTEDER:

– Kort kjøpes på inatur.no