Løstølvatnet

mars 8, 2020

Turer

Du har to alternative ruter å følge, begge langs gode stier. 

Du kan enten følge stien opp gjennom Gammelseterfeltet opp til “Utsikten”. Derfra følger du stien videre langs lia på omtrent samme høgdenivå, før stien dreier rett opp lia mot Nonshøa og Løstølvatnet. Vatn er å finne i flere bekker du treffer på på din veg opp lia.

Alternativt kan du følge veien utover mot Stortæla. Like forbi skiltet ved grensen for verneområdet, tar du til høyre rett mot fjellfoten. Hopp over bekken, kryss over myra og ta retning på rett mot de stor furutrærne for enden av myra. Stien er lett å finne når du kommer opp på de tørre rabbene ved furutrærne…