Medlemskap, bompenger, parkeringsavgift

juli 30, 2023

Nyttig Info

MEDLEMSKAP I HYTTEEIERLAGET

Vil du registrere deg? Ta kontakt med oss på redaksjonen@grodalen.no for å få tilsendt påloggingsinfo.

Medlemskontingenten er kr. 800,- pr år.

Den faktureres 1 gang pr år, etter at årsmøtet er avholdt, ca i april hvert år.

Oppgaver til hytteeierlager er drift av tråkkemaskin og løyper i vinterhalvåret. Drift og vedlikehold av gapahuker samt rydding og oppfølging av løypetrase. Hytteeierlaget har tett dialog med kommunen og eventuelt grunneiere for å forbedre og utvikle tilbud og løsninger.

BOMPENGER GAMMELSETERVEGEN (fra Steinbrua v/Vangshaugen til Stortæla)

Gammelsetervegen er nå et eget veglag.

Alle som bruker vegen skal betale for bruk av vegen. Medlemmer av veglaget får tilsendt krav på årsavgift. Den innbetales til oppgitt kontonr. Medlemskort utstedes. Alle andre skal betale etter gjeldende satser: Viser til oppslag ved steinbrua.

PARKERING I GRØDALEN

Sunndal kommune har ansvar for brøyting av kommunal veg fra fv. 314 til Vangshaugen, samt tilhørende parkeringsplasser langs vegen. Det er avgiftsbelagt parkering i perioden 1.nov – 30.april.

Priser

Dag: kr. 50,-

Helg/uke: kr. 100,-

Sesongkort: kr. 400,-

Det er satt opp ei bu ved P-plassen som ligger ca 400 m etter avkjørselen fra fv. 314.

Det tas ikke lenger i mot kontanter der, da Sunndal kommune nå har innført Vipps for betaling. Info om dette vil bli å finne på oppslagstavla ved bua, samt at det vil komme info her på hjemmsida vår, på Sunndal kommune si hjemmeside og på Grødalen si fb-gruppe når sesongen nærmer seg.  Dette vil gjelde fra høsten 2016.

Har du problemer eller trenger mer informasjon henviser vi til Sunndal Kommune sine hjemmesider.