Medlemskap, bompenger, parkeringsavgift

februar 24, 2020

Nyttig Info

MEDLEMSKAP I HYTTEEIERLAGET

Vil du registrere deg? Ta kontakt med oss på redaksjonen@grodalen.no for å få tilsendt påloggingsinfo.

Medlemskontingenten er kr. 600,- pr år.

Den faktureres 1 gang pr år, etter at årsmøtet er avholdt, ca i april hvert år.

BOMPENGER GAMMELSETERVEGEN (fra Steinbrua v/Vangshaugen til Stortæla)

Gammelsetervegen er nå et eget veglag.

Alle som bruker vegen skal betale for bruk av vegen. Medlemmer av veglaget får tilsendt krav på årsavgift kr. 500,-. Den innbetales til oppgitt kontonr. Medlemskort utstedes. Alle andre skal betale etter gjeldende satser: årskort kr. 500,- og enkelttur kr. 50,-. Foreløpig betaler ikke-medlemmer i kassa ved Steinbrua. Det arbeides med ny betalingsløsning. En kan også betale til veglaget sin konto 4035.38.84028. Husk å oppgi navn og reg.nr.

PARKERING I GRØDALEN

Sunndal kommune har ansvar for brøyting av kommunal veg fra fv. 314 til Vangshaugen, samt tilhørende parkeringsplasser langs vegen. Det er avgiftsbelagt parkering i perioden 1.nov – 30.april.

Priser

Dag: kr. 50,-

Helg/uke: kr. 100,-

Sesongkort: kr. 400,-

Det er satt opp ei bu ved P-plassen som ligger ca 400 m etter avkjørselen fra fv. 314.

Det tas ikke lenger i mot kontanter der, da Sunndal kommune nå har innført mCASH for mobilbetaling. Info om dette vil bli å finne på oppslagstavla ved bua, samt at det vil komme info her på hjemmsida vår, på Sunndal kommune si hjemmeside og på Grødalen si fb-gruppe når sesongen nærmer seg.  Dette vil gjelde fra høsten 2016. Du laster da ned appen mCASH, klargjør den, scanner inn QR-koden og betaler. Og dette kan gjøres hjemmefra:)

Dersom du ikke har anledning til å betale med mCASH kan du overføre aktuelt beløp til Sunndal kommune sin konto 4202.59.12564. Det er også anledning til å betale avgifta på Servicekontoret v/Sunndal rådhus, men da helst med bruk av bankkort.