Referat fra medlemsmøtet 15.3.2011

mars 17, 2011

For medlemmer

Umiddelbart etter kaffepausen startet vi opp med medlemsmøte.
Referat fra møtet følger her:

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE

TIRSDAG 15.3.2011

Medlemsmøtet startet med at Emil Koth Tøfte fra SuCom A/S.  Han orienterte om å muligheten for å installere bredbånd på hytta.  Noen av hytteeierne har allerede benyttet seg av denne muligheten.  Flere viste interesse og hadde spørsmål til Emil.

Uten at vi skal utdype muligheten nærmere vil vi heller anbefale alle som vil vite mere, tar kontakt med Sucom AS, enten på tlf. 71405500, eller på Sucom sin nettside http://www.sucom.no 

Ved å klikke på linken «Internett» og videre «hyttebredbånd Radio» finner alle informasjon om priser m.m.

Jarle Stavik kom for å orientere om fangst og busetting i Grødalen og omliggende fjellområder. Et spennende møte med historien vår helt fra siste istid og fram til nyere tid.

Innlegget til Jarle Stavik vil om kort tid bli lagt ut på hjemmesida vår under linken HISTORIE. Så dere som er interessert – følg med her!

I løpet av medlemsmøtet var det også orientert om status i arbeidet med å forbedre løypenettet fra Dalabrua til Stortæla. Mye skal på plass før det lar seg gjøre å bruke tråkkemaskin i løypenettet, ikke minst skal dette ha ei finansieringsplan.

Det vart en diskusjon om finansiering kunne la seg gjøre som en del av parkeringsavgifta, eller som en frivillig, øremerket innbetaling i egen boks i samme «bod» som det blir betalt parkeringsavgift.

Parkeringsavgifta som vi betaler i perioden 1. november til 1. mai er et 3 års-prøveprosjekt som er startet og organisert av Sunndal kommune. 3 år er gått og ordningen skal revurderes etter endt sesong.   Vi har et sterkt ønske om at dette skal bli en permanent ordning.         Å blande parkeringsavgift inn i løypeprosjektet var det enighet om at ikke var noen god løsning.

Leder orienterte videre om mål for å gjøre dalen mere attraktiv for fritidsaktiviteter både vinter og sommer.

Målet er å få bygget gapahuker – helst i forb. med skiløype trase, samt å få laget spennende sommer-turstier.

Til slutt orienterte sekretær kort om hjemmesiden vår.

Hvor finner vi hva, og om pålogging på medlemssiden med e-postadresse og passord.

Vi har pr. idag 185 medlemmer, og vi har til nå registrert 92 e-postadresser. Å sende e-poster er en enkel og billig måte å kommunisere med våre medlemmer på.

Vi er selvfølgelig klar over at ikke alle har datamaskin hjemme, og dermed har muligheten for å holde seg orientert via hjemmesiden.

I brevet vi sendte ut til utenbygdsboende medlemmer før årsmøtet, ba vi om tilbakemelding om noen ønsket årsmøtereferat tilsendt i posten. Noen har bedt om dette, og vil få dette i postkassa si en av de første dagene.

Til slutt oppfordrer vi våre medlemmer til å gi oss tilbakemeldinger. Alt er av interesse, enten det er stoff/bilder (turopplevelser – livet på og rundt hyttene), eller saker dere mener vi bør ta opp i styret.

Vi har fått en henvendelse fra hytteeierne på Hafsåshjellen som ønsker bedre/større plass for parkering der.   Ønsket blir sendt videre til Sunndal kommune.

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer et fint år, og håper dere får mange fine turer i Grødalen og omland.

Grøa, den 17.3.2011.

Aud Lundli                                                                                                               sekretær                                                                                 mailto:aud.lundli@sunndals.net