Referat fra styremøte den 7. februar 2011

mars 14, 2011

For medlemmer

Styremøte den 7.11.2011 kl 17.00
Møtested Trædal turistsenter

Til stede var følgende styremedlemmer:

Peder Hagen, Malvin Gjeldvik, Ove Storholm, Atle Kåre Adolfsen, Aud Lundli, samt varamedlemmer: Svein Iversen og Peder Magne Solheim.

Sak 1. Referat fra siste styremøte vart gjennomgått

Sak 2. Gjennomgang/innspill til reguleringsplana

Laget har fått tilsendt forslag til reguleringsplan fra Sunndal kommune.   De tilsendte dokumentene har vi lagt ut på medlemssiden, slik at  medlemmene skulle få muligheter til å sette seg inn i stoffet og event. komme med innspill til styret.  Vi har ikke mottatt noen innspill fra medlemmene. 

Forslag til reguleringsplana vart gjennomgått på styremøtet punkt for punkt, og leder forfatter brev til kommunen med styrets innspill.    Se vedlegg.

Sak 3. Økonomi og medlemstall.

Økonomien er stabil, men årsmøtet for 2009, avholdt i mars 2010 vart mye dyrere enn forventet.  Klok av skade var det enighet om å innhente tilbud fra to steder før vi avgjorde hvor årsmøtet for 2010 skulle avholdes.  Sekretær skulle innhente tilbud fra Trædal turistsenter og Sunndal kulturhus.

Medlemstallet er stabilt.  Vi merker at det er et generasjonsskifte på gang i Grødalen, uten av dette virker inn på antallet medlemmer. 

Sak 4. Forberedelser til årsmøte/medlemsmøte

Innhold i årsmøte/medlemsmøtet vart diskutert.  Det var enighet om å prøve å få en foredragsholder til medlemsmøtet.  Forslag til foredragsholder og tema vart diskutert.  Dette må være klart før valg av dato blir fastsatt.

Sak 5. Eventuelt

Løs prat rundt arbeidet med løypetrase/gapahuker.

Møtet slutt ca kl. 20.00

Aud Lundli

sekretær