Regnskap for 2009 fra Bomveikomiteen

juni 2, 2009

For medlemmer

Revidert regnskap for 2009 fra Bomveikomiteen vart lagt fram, og godkjent på årsmøte den 04.03.2010.

Bomveikomiteen – Grødalen Hytteeierforening 2009

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

Bompenger                                                                              Kr. 15.295,50

Bompenger – årsavgifft                                                            «      1.800,00

Sum driftsinntekter                                                             Kr. 17.095,50

Driftskostnader

Spredning av svartkalt                                                                             0,00

Kontorrekvisita                                                                            Kr.        4,00

Div. kostnader bomveien                                                             «     6.875,00

Sum driftskostnader                                                               Kr.   6.879,00

DRIFTSRESULTAT                                                                   Kr.  10.216,50

Finansposter

Renteinntekter                                                                         Kr.       2.033,52

Sum Finansposter                                                                Kr.      2.033,52

ÅRSRESULTAT                                                                       Kr.    12.250,02

EIENDELER

Omløpsmidler 

Sunndal Sparebank -Brukskonto                                             Kr.      3.763,00

Sunndal Sparebank – Sunndalskonto                                      Kr.  118.932,25

Sum Eiendeler                                                                    Kr. 122.695,51

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital                                                                           Kr.  110.445,49

Årsresultat                                                                           «       12.250,02

Sum egenkapital                                                               Kr. 122.695,51

Sunndalsøra, den 07.02.09

Gjertrud Brun*

Regnskapet revidert den 24.02.09

Kåre Ingebrigtsen*

Mary Malvik*

*Signaturer finnes på regnskap som er oppbevart i protokoll