Regnskapet for 2009 for Grødalen Hytteeierlag

februar 26, 2010

For medlemmer

Revidert regnskapet for Hytteeierlaget vart lagt fram, og godkjent av årsmøtet den 04.03.2010

GRØDALEN HYTTEEIERFORENING – ÅRSREGNSKAP 2009

DRIFTSREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER

Kontingent                                                                                 Kr. 37.192,00

SUM DRIFTSINNTEKTER                                                          Kr. 37.192,00

DRIFTSKOSTNADER

Kontorutgifter                                                                             Kr.        465,00

Årsmøte                                                                                      Kr.    10.973,25

Forsikring                                                                                    Kr.         265,00

Styremøter                                                                                  Kr.      1.452,00

Gave til Røde Kors

           Kr.     10.000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER

        Kr.    23.155,25

DRIFTSRESULTAT                                                                     Kr.     14.036,75

FINANSINNTEKTER 

Renter                                                                                        Kr.         1.597,83

ÅRSOVERSKUDD                                                                      Kr.      15.634,58

BALANSEREGNSKAP

EIENDELER 

Sunndal Sparebank – Brukskonto                                           Kr.       29.393,27

Sunndal Sparebank – Sunndalskonto                                      Kr.       91.600,53

Div.eiendeler                                                                                Kr.                2,00

SUM EIENDELER                                                                         Kr.   120.995,80

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital                                                                                 Kr.    120.995,80

EGENKAPITAL 01.01.09                                                          Kr.   105.361,22

Årsoverskudd 2009                                                                Kr.      15.634,58

EGENKAPITAL 31.12.09                                                         Kr.    120.995,80

Sunndalsøra, den 18.02.09

Atle Kåre Adolfsen * Mary Malvik * Kåre Ingebrigtsen* 

kasserer revisor revisor

*Signaturer finnes i regnskap oppbevart i protokoll.