Svøubotn

mars 8, 2020

Turer

Parkeringsplassen ved Steinbrua er utgangspunktet. Herfra følger du turistløypa som går mot Raubergshytta. Først går du forbi Vangshaugen videre langs Storvatnet mot Svøu. De røde T-ene viser veg, først opp lia, så videre innover langs Svøus ville stryk. Ved det første vatnet  “Fremre vatnet” møter du stillheten, og et fantastisk utsyn. Legg deg i lyngen og nyt!

Følger du turistruta videre innover Svøubotnen, passerer du først Rundevatet og Storvatnet. Fisk kan du få i alle de tre vatna, og i elvene som går mellom dem. I det innerste vatnet, Støggvatnet som ligger ved foten av Støggløypet, er det ikke fisk.  

Fra Støggvatnet går stien bratt opp mot toppunktet på løypa mot Rauberghytta, på ca 1400moh, før det går ned i gjen mot Raubergtæla.