Valg for Grødalen Hytteeierforening 2010.

februar 26, 2010

For medlemmer

For perioden 2010/2011 vart følgende representanter for Grødalen Hytteeierforening valgt på årsmøtet 04.03.2010.

ÅRSMØTET I GRØDALEN HYTTE-EIERLAG TORSDAG, DEN 04.03.2010

Valgkomiteen har følgende innstillinger:

Sittende Forslag På valg til årsmøte

STYRE

Leder: Kjell Jostein Sandvik                                    Peder Hagen 2012

Nestleder Peder Hagen                                          Ove Storholm 2011

Kasserer: Atle Kåre Adolfsen                                 Atle Kåre Adolfsen 2011

Sekretær: Aud Lundli                                             Aud Lundli 2012*

Styremedlem: Ove Storholm                                 Malvin Gjeldvik 2011

Varamedlem: Eistein Grødal                                 Svein Iversen 2011

Varamedlem: Gunnar I. Furu                                Peder Magne Solheim 2012

BOMKOMITE

Medlem: Gjertrud Brun                                           Gjertrud Brun 2011

Medlem: Ruth Riise                                                 Anders Brøste 2012

Medlem: Ivar Grødal                                               Ivar Grødal 2012*

Medlem: Geir Magne Brun                                      Geir Magne Brun 2012*

Medlem: Gunnar Johansen                                    Gunnar Johansen 2011

Representant for grunneiere: Dag Bjørbekk

VALGKOMITE

Leder: Else Hansen                                                  Gerd Vollan Elshaug 2011

Medlem: Anders Kristiansen                                     Ragnhild Holte 2012

Medlem: Gerd Vollan Elshaug                                   Ola Bakken 2012

REVISORER

Medlem: Mary Malvik                                                Mary Malvik 2011

Medlem: Kåre Ingebrigsten                                      Ola Erik Holte 2012

*Gjenvalg

Alle som er innstilt på valg, har sagt seg villig.

***Sak som styret har mottatt og som er oversendt til valgkomiteen:

En person ønsker at den ene revisoren ikke kan være i medlem som revisor, og revidere denne person sitt regnskap .De er i nærmeste slekt og mener revisor er inhabil.

Valgkomiteen har kontaktet personer som jobber med regnskap og det er ikke noe som heter at man er inhabil i lag og foreninger og siden det er 2 revisorer, så er det lovlig.